Hoe kan het dat 1 druppel zo een hoge frequentie kan dragen?

En dat deze precies resoneert met de energie die ik nodig heb?
Stel je voor dat precies die frequentie bestaat die jij nodig hebt. Die jou optimaal kan ondersteunen. En je zou die druppels een paar keer per dag kunnen innemen.
Stel je voor dat die het beste in jou naar boven halen. Welk probleem of thema zou jij dan als eerste willen healen?
 

Series en het doorwerken van een serie flesjes

Er zijn 11 Healing Arts series. Iedere serie bestaat uit 12 flesjes met een specifieke lichtfrequentie. Je zou de series kunnen zien als thema's welke zijn uitgewerkt in 12 stappen (ofwel 12 flesjes). Iedere stap is een unieke frequentie. 
Je kunt de series een voor een doorwerken of kiezen voor de serie die het meeste resoneert. De unieke frequenties ondersteunen het helen van blokkades en integreren in je lichtlichamen. Je start met het eerste fleje, deze neem je 2 tot 3 weken in (of gebruik je intuïtief) en vervolgens ga je door naar het tweede flesjes. Als je deze ervaring en verinnerlijking het beste wilt laten doorwerken, kies je ervoor de flesjes een voor een in te nemen. Later kun je deze combineren.
Voor de beschrijving van de frequentie klik je op de naam van de serie of het flesje.
Voor het complete boek van een serie klik je op de link in de linkerkolom. 

  ►Wil je graag een gratis advies consult, dit is geheel vrijblijvend. Maak een afspraak in de online agenda!

Wat ondersteunt jou NU het beste?

THEMA & LINK NAAR BOEK  LINK NAAR SERIE
  Jezelf zijn  * AURORA
  Transformatie naar de vijfde dimensie  * TRANSLUCA
  Losmaken van kaders en verwachtingen  * CHRYSTAEL
  Vrouwzijn en seksualiteit  * ALCHEMAMA 1      
  Leef je volledige potentieel, integreren vrouwelijke en mannelijke delen  * PATHARA-MA
  Verbinding met het lichaam en spirituele ontwikkeling  * LIVING GRAIL
  Eenheid en multidimensionaliteit (overstijgen dualiteit)  * LIVING THIRTEEN
  Creator van jouw werkelijkheid   * MANIFESTING MIRACLES
  Ontwikkel je heldere vermogens, gevoeligheid en verhoog je liefdestrilling  * HYBRID CHILDREN
  Healing van dieren en verhouding mens-dier  * ANIMAL HEALING
  Groei versneld in bewustzijn én breng jouw bijzondere kwaliteiten up tot speed!     * TRANSCEND Nieuw
  
 
Onderstaand de korte beschrijving. Je kunt doorklikken voor de volledige omschrijving.

 

Transcend - Groei versneld in bewustzijn én breng jouw bijzondere kwaliteiten up to speed!

1. De inwijding - Werkingsgebieden: Clearen van jouw blauwdruk. Ontvangen en integreren van downloads. Genezen op celniveau. Opheffen van (gedrags-) conditioneringen. Jij bent de essentiële verbinder.
2  Zuiver bewustzijn - Activatie en balanceren van de hersenen, beperkende gedachten en conditioneringen, scheppende gedachten, denkkracht vergroten en ontwikkeling geestkracht, o.a. contact maken met overledenen
3. Zuiveren van Karma - Het zuiveren van herinneringen zodat de imprints positiever doorwerken in ons denken, spreken en handelen
4. Zuiveren van lichaam van gifstoffen -  Ondersteund de afvoer van gifstoffen en gif ophopingen, uit de cellen en uit het lichaam. Voor een optimale zuivering gebruik je deze frequentie 3 weken samen met zuiveringsdieet.
5. Herkennen van duistere krachten en zuiveren van zware gifstoffen - Traint het zuiver waarnemen, een voorbereiding op het afweren van duistere energie
6. Afweren en vrijmaken van duistere energie - Heb je het gevoel, of ervaar je, dat je te maken hebt met duistere energie?
7.Zelfbekrachtiging. Activeert jouw volledige liefdesveld, maakt je nog meer bewust van jouw keuzes en activeert jouw kosmisch DNA voor toegang tot je wezenlijke kracht.
8. De Waarheid.. Waaruit bestaat jouw kerntrillingsfrequentie? Wat is het bereik van jouw frequentie? Het echte geheim van manifestatie Openen van nieuwe emotionele lagen.
9.
10.
11.
12.
Transcend online jaartraining / Transcend training in Middelburg
 

AURORA - Jezelf zijn

TRANSLUCA - Transformatie naar 5e Dimensie

  1. rood, eigenwaarde. Ondersteuning bij stress eten en eetproblematiek. Geeft zelfvertrouwen. Schept creatiekracht als je bent vastgelopen, teleurgesteld of gefrustreerd.   1. Aard de wil. Aard je diep in de aarde tot in de 5e D. Geeft rust & kalmte in crisissen, zuiver om te gaan met wilskracht (spirituele macht), materie en gehecht aan lijden.
  2. oranje, reinigen emoties.  Bedding, kracht en vertrouwen voor creatie   2. Vastzitten aan vorige levens. Loslaten plichtsgevoel. Verantwoordelijkheid: juist denken, spreken en handelen. Opruimen-loslaten vorige levens. Klaar voor informatie uit Hogere Dimensies?
  3. geel, reinigen mentale veld. Luisteren naar innerlijk weten geeft ontspanning   3. Trauma en karma verwerken. Om trauma te verwerken zonder beschadiging. Bij angst om te voelen. Heling lichamelijke kwalen vanuit karma. Immens gevoel van liefde en binding in vrijheid!
  4. groen/roze, liefde.Opent je hart. Geeft ruimte om te Zijn. Compassie: liefde voor jezelf en de ander. Vreugde voor het leven. Bij fysieke hartproblemen en liefdesverdriet.   4. Pijn uit vorige levens. Lost incarnatie-pijn. Brengt bewustwording over ervaringen uit vorige levens en ruimt schuldgevoelens op. Lendenwervels, pijnappelklier: planetaire oorsprong. 
  5. lichtblauw, communicatie.Vrij durven spreken, vanuit je hart. Leren uitspreken van het onbesprokene. Het maakt je denken vrij. Voor kinderen die niet luisteren. Keel-, zang-, spreek- en adem problemen.   5. Rust in het denken. ntvouwt eerlijkheid en transparantie. Loslaten van oude manieren en overtuigingen. Rechtvaardigheid. Rust in denken, transcendent- en eenheidsgevoel.
  6. indigo, waarnemen. Inzicht in de diepere betekenis van de situatie. Opent het 3e oog: je gaat helderder zien en weten. Kinderen leren weer te vertrouwen op hun innerlijke weten.   6. Loslaten angst zonder angst. Kennis integratie zonder dat het botst met angst uit vorige levens voor verborgen kennis. Herstelt het contact met je gevoel. Eenheidsbewustzijn.
  7. paars, geestelijke vermogens. Opent de kruinchakra, geeft keuzevrijheid. Met meer informatie is het makkelijker een keuze te maken die echt bij je past c.q. dat wat van je verwacht wordt.   7. Loslaten van beredeneren. Voelen; loslaten denken, eigen gevoel leren voelen. Brengt je helemaal naar binnen, opent creativiteit en spreken vanuit hart. OVW liefde voor zelf - anderen,
  8. hout, wijsheid. Innerlijk Weten, 'wat is de bedoeling': zielenopdracht. HELDERHEID bij dementie en jongeren bij schoolkeuze en kwaliteiten. Meditatieve, totale ontspanning.   8. Naar binnen keren. Meesterschap: luisteren hart - zeggenschap denken (angsten-behoeftes), loskomen materie, verbinding hogere dimensies.
  9. Zilver, heilig water. Vanuit hogere zelf, 3e oog, kijken naar wat jou blokkeert in jouw missie. Geeft jongeren zicht op valkuilen, vastlopen, verborgen talenten en passie.   9. Handelen vanuit de geest. Meesterschap: luisteren hart - zeggenschap denken (angsten-behoeftes), loskomen materie, verbinding hogere dimensies.
10. Lila, heilige weten. Reset van zonnevlecht bij eetproblemen of als voeding wordt gebruikt als emotionele opvulling. Voor baby's / kinderen met spijsverteringsklachten. 10. Analyse vorige levens. Het koninkrijk, angst om talent te laten zien, realiseren wat je wenst, reïncarnaties, tijdreizen, multidimensionaal, verbinding universum.
11. Goud, heelheid. Werkt op kruinchakra. Bij Fysieke verkramping van zenuwen/wervelkolom. Geeft ontspanning, in het hier en nu zijn en veilig voelen in het lichaam. 11. Herinnering creatieve kracht. Innerlijke weten: helder zien en helder voelen. Herken wat door jezelf gecreëerd is en wat niet. loslaten vreemde energieën.
12. Violet, de Christus energie. Overstijg je ego, genees jezelf en je relaties. Voor ouder-kind. Toepassen eigen wijsheid. ZET AAN! tot beweging om gezond te worden. Openstaan voor 3D+ info. 12. Transcendentie van het materiele in licht. Transformeren, het Al, Oerbron, inspiratie, afstemmen. Bij mediteren opent het je voor je eigen toekomst. Moeiteloosheid.
   

CHRYSTAEL -  Losmaken van kaders en verwachtingen

ALCHEMAMA 1 -  Vrouwzijn en seksualiteit

  1. doorbraak van het Zelf   1.  loslaten oude pijn van het vrouwelijke
  2. nieuwe balans vrouwelijk- mannelijk   2.  Zijn wie je bent, spreken van binnenuit
  3. Ik Ben een stralend Lichtwezen   3.  herstel vrouwelijk, intuïtief weten
  4. zuiverheid van binnen naar buiten   4. het hele leven als éen hart energie
  5. pionier   5. herstel van vrouwelijke kracht
  6. pulserende energie van het innerlijke oog   6. eenheid mannelijke-vrouwelijke energie
  7. totaal in je lichtwezen zijn   7. Ik Ben als galactisch bewustzijn
  8. blauwdruk/ Akasha   8. vol spectrum van vrouwelijke energie
  9. vrouwelijke energie   9. activatie cel bewustzijn
 10. dienaar 10. transparantie van alle emoties
11.  totaal onthechten  11. integratie nieuwe energie in het fysieke
12. onvoorwaardelijke Liefde  12. aarding goddelijke in het fysieke
   

PATHARMA-MA -  Leef je volledige potentieel

LIVING GRAIL -  Lichaam (aarden- ziek zijn - helen) en
spirituele ontwikkeling

 1. opent de totale haralijn (zielsinformatie), activeert daadkracht, zelfstandigheid en vreugde  1. ervaar de eenheid van lichaam en geest door volledig in het lichaam te zijn
 2. herstelt de creërende kracht van de hara, brengt inspriratie en een vrij verlangen  2. verbinding morfogenetisch veld, vertrouw op eigen informatie, genieten van intimiteit en seksualiteit
 3. de persoonlijkheid wordt één met het hart en ik vertrouw mijn levensstroom   3. kwaliteit levensenergie neemt toe, lichaam helen vanuit de geest
 4. ik volg mijn hart en dat geeft mij rust en een voelend weten  4. meesterschap en alchemie van het hart
 5. ik luister naar mijn lichaam en innerlijke stem en spreek mijn waarheid  5. als de persoonlijkheid zich wil laten gelden, ervaar de waarheid en groter hartsbewustzijn
 6. mijn hart en gevoel staan centraal in al mijn handelen  6. doorstroming van het bewustzijn heeft direct werking op fysieke lichaam: levenskracht
 7. helpt ondermijnende energieën in jezelf los te koppelen en je directe creërende kracht te gebruiken  7. leer het atomaire bewustzijn cellen, lichtkracht heelt op celnivo
 8. vanuit mijn voelend bewustzijn verbind ik mij met wie wij zijn en al wat leeft om ons heen  8. zenuwoverdracht en hersenen: storende prikkels of gedachtepatronen
 9. Brengt ons dichter bij onszelf, we zijn niet meer zo kwetsbaar voor invloeden van buitenaf  9. reinigt mentale velden en geeft woorden schappingskracht
10. helpt je om je zielepad te lopen omdat het je een verhoogd bewustzijn geeft wat je zielepad is 10. verstilling, innerlijke stilte,  gevoel en logisch denken vallen volkomen samen, nulpunt
11. ben je niet herkend in je fijnstoffelijke vermogens? Integreert bewustzijnsstukken in het fysieke lichaam ruis los 11. zee van potentie, alles is mogelijk, liefdevolle energie, rust
12. Meesterschap, ervaar dat je veilig bent, waar je ook gaat, in diepe verbinding met jouw vermogens en daadkracht 12. verinnerlijking, delen gevoelsveld voor manifestatie, hormonen, eenwording op seksueel gebied
   

LIVING THIRTEEN -  Eenheid en multidimensionaliteit

MANIFESTING MIRACLES - Creator van jouw werkelijkheid

 1.  1. (her)verbinding met bronbewustzijn en diepere lagen van bewustzijn en weten
 2.   2. eenwording met alle bewustheidslagen. Onafhankelijk van de gedachtenwereld van anderen.
 3.   3. autonomie, voorbij begrenzingen van opvoeding en maatschappelijke conditioneringen. Versterkt. 
 4.   4. biedt schoon emotioneel veld: oplossen beperkte consulsies uit kindertijd. Versterkt synchroniciteit
 5.   5. biedt schoon rationeel veld: gevoel en denken komen weer samen. Liefdesveld grondt dieper. Gelukkig voelen
 6.   6. meer jezelf zijn, realiteit en veiligheid maakt dat binnenwereld leert manifesteren in de buitenwereld
 7.   7. erkenning voor jezelf, geeft grenzen, balans. Pure veld van Zijn. Hier en nu in vrede
 8.   8. herprogrammering auton. zenuwstelsel, hormoonstelsel > meer balans & rust in innerlijke waarheid
 9.   9. creatieve stroom & pure joy om te scheppen i.c.m. innerlijke kindoorbij ego. Verankert talenten, geeft zelfbewustzijn over wat je kunt en niet kunt. Overleven wordt nieuw leven en creativiteit.
10.  10. focus, intentie en daadkracht vanuit zacht liefdesveld. Gelijkwaardigheid en co-creatie
11.  11. grondend + quantum: lichthologrammen, thelepathie, communicatie multidimensionele delen.
12.  12. groter bereik andere zelven, sterrenfamilies en universele velden. Veld van eenheid
   

HYBRID CHILDREN - Ontwikkel je heldere vermogens en multidimensionaliteit

 ANIMAL HEALING

 1. Christ-a-Bell. Meer samenwerken, co-creëren met onze multidim. zelven. DNA activatie voor hogere velden van liefde, licht geo en activatie pijnappel. Harmonie V-M energie.  1.
 2. MARY-BELL-ROSE   2. 
 3. BLUE-BELL Verfijnen zintuiglijke waarneming, verhoogde gevoeligheid, telepathie. Verbinding met kristallen, edelstenen, dieren, water en alle levende wezens,  3. 
 4. HEY-ME Via gevoel en telepathisch te zijn met mensen en dieren op aarde en in andere sterrenstelsels. Reukwaarneming ontwikkelen. Speels en liefdevol.  4. 
 5. TU-LIPS Nieuw kleursysteem, meer verbinding met jouw balancerende gaven, passie, liefde, schoonheid.  5. 
 6. PEONIE Expansie creerende kracht door verbinding interdimensionele velden. Leven in het moment. Enorme ruimte van binnenuit.  6. 
 7. AA-NA-BELL  7. 
 8. POPPIE-BELL  8. 
 9. TO-ME  9. 
10. DAISY-BELL 10. 
11. HOLY-HOCK 11. 
12. BLUE-STAR 12. 
   

 
Bezig met laden...
100%
visibility

Gratis advies consult

40,00

0,00

100%
visibility

Lichtwerkers UNITED - Healing Cirkel en Training

19,00

0,00

visibility

Transcend JAAR training, bij betaling in maand termijnen:

Groei versneld in bewustzijn én breng jouw bijzondere kwaliteiten up tot speed! Ontvang maandelijks een nieuwe frequentie, visualisatie...

37,50


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

Laat je licht stralen!

Ben je nieuw op deze website?

De lichtfrequenties zijn een Nederlands product. De krachtige sprays en flesjes zijn al 25 jaar verkrijgbaar en worden over de hele wereld veilig gebruikt door volwassenen, kinderen, baby's en dieren. Deze middelen zijn speciaal gemanifesteerd voor mensen met een hoge gevoeligheid en een hoog bewustzijn. De frequenties kunnen het beste worden ingenomen of worden aangebracht op het lichaam. 

Klik hier voor een overzicht van alle frequenties