Excuses, aan deze pagina wordt gewerkt!Hoe kan het dat 1 druppel zo een hoge frequentie kan dragen?

En dat deze resoneert met precies die energie die jij nodig hebt?


Stel je voor dat precies die frequentie bestaat die jij nodig hebt. Die jou optimaal kan ondersteunen. En je zou die druppels een paar keer per dag kunnen innemen. Stel je voor dat die het beste in jou naar boven halen. Waar zou je dan willen beginnen?


Series en het doorwerken van een serie flesjes

Er zijn 12 series.
Iedere serie bestaat uit 12 flesjes. De series zijn logisch opgebouwd (wat betreft bewustzijnsontwikkeling), en begint bij Aurora.
Je kunt de series het beste een voor een doorwerken maar je kunt ook een specifieke serie flesjes kiezen. 
Je zou de series kunnen zien als thema's welke zijn uitgewerkt in 12 stappen (ofwel 12 flesjes). 
Iedere stap is een unieke frequentie. 
Als je een serie doorwerkt, kan de frequentie helen en integreren in je lichtlichamen. Je start met het eerste fleje, deze neem je 3 weken in (of gebruik je intuïtief) en vervolgens ga je door naar het tweede flesjes. Door deze ervaring en verinnerlijking leer je de frequenties het beste kennen.

Tip: Bij iedere serie vind je naast het woord omschrijving, het woord BIJLAGE. Daar vind het het boek van de serie. Hierin kun je de korte- en lange omschrijvingen lezen van de 12 frequenties. Ook vind je hier alle achtergrondinformatie. Dit PDF bestand kun je ook printen als naslagwerk.
Voorheen stuurden wij bij iedere serie die je kocht dit naslagwerk, je kon het ook los bestellen. Een heel aantal jaren geleden is besloten alle informatie 'vrij te geven', zodat deze door iedereen gratis kan worden gedownload.
 

Welk thema past NU het beste bij je?

THEMA NAAM SERIE
   Chakra Healing - Fijne serie om mee te starten -  * AURORA
   Transformatie naar de vijfde dimensie  * TRANSLUCA
   Losmaken van kaders en verwachtingen  * CHRYSTAEL
   Vrouwzijn en vrouwelijke kwaliteiten * ALCHEMAMA I   * flesje  1-12
   Kracht en afstemming van vrouwelijke kwaliteiten * ALCHEMAMA II * flesje 13-24
   Leef je volledige potentieel, integreren vrouwelijke en mannelijke delen  * PATHARA-MA
   Verbinding met het lichaam en spirituele ontwikkeling * LIVING GRAIL
   Leven vanuit het hart  * LIVING ARC - UITLOPEND -
   Eenheid en multidimensionaliteit (overstijgen dualiteit)  * LIVING THIRTEEN
   Creator van jouw werkelijkheid   * MANIFESTING MIRACLES
   Ontwikkel je heldere vermogens, gevoeligheid en verhoog je liefdestrilling  * HYBRID CHILDREN
   
  
 
Het kiezen van een los flesje 

 1e serie: Chakra healing * Aurora   2e serie: Transformatie naar 5e Dimensie * Transluca
  1. rood, eigenwaarde   1. aard de wil
  2. oranje, reinigen emoties   2. vastzitten aan vorige levens
  3. geel, reinigen mentale veld    3. trauma en karma verwerken
  4. groen/roze, liefde   4. pijn uit vorige levens
  5. lichtblauw, communicatie   5. rust in het denken
  6. indigo, waarnemen   6. loslaten angst zonder angst
  7. paars, geestelijke vermogens   7. loslaten van beredeneren
  8. hout, wijsheid   8. naar binnen keren
  9. Zilver, heilig water   9. handelen vanuit de geest
10. Lila, heilige weten 10. analyse vorige levens
11. Goud, heelheid 11. herinnering creatieve kracht
12. Violet, de Christus energie 12. transcendentie van het materiele in licht
   
3e serie: Losmaken van kaders en verwachtingen * Chrystael  4e serie: Vrouwelijke kwaliteiten * Alchemama I
  1. doorbraak van het Zelf   1.  loslaten oude pijn van het vrouwelijke
  2. nieuwe balans vrouwelijk- mannelijk   2.  Zijn wie je bent, spreken van binnenuit
  3. Ik Ben een stralend Lichtwezen   3.  herstel vrouwelijk, intuïtief weten
  4. zuiverheid van binnen naar buiten   4. het hele leven als éen hart energie
  5. pionier   5. herstel van vrouwelijke kracht
  6. pulserende energie van het innerlijke oog   6. eenheid mannelijke-vrouwelijke energie
  7. totaal in je lichtwezen zijn   7. Ik Ben als galactisch bewustzijn
  8. blauwdruk/ Akasha   8. vol spectrum van vrouwelijke energie
  9. vrouwelijke energie   9. activatie cel bewustzijn
 10. dienaar 10. transparantie van alle emoties
11.  totaal onthechten  11. integratie nieuwe energie in het fysieke
12. onvoorwaardelijke Liefde  12. aarding goddelijke in het fysieke
   
 5e serie: Kracht & afstemming van vrouwzijn * Alchemama II  6e serie: Leef je volledige potentieel, * Pathara-Ma                      
 1. creativiteit en verbinding  1. opent de totale haralijn (zielsinformatie), activeert daadkracht en zelfstandigheid en brengt vreugde
 2. evenwicht in relaties  2. herstelt de creërende kracht van de hara, brengt inspriratie en een vrij verlangen
 3. afstemmen op zielenwezen  3. de persoonlijkheid wordt één met het hart en ik vertrouw mijn levensstroom 
 4. heelheid en verbondenheid met begeleiders  4. ik volg mijn hart en dat geeft mij rust en een voelend weten
 5. afstemming zintuigen, nwe manier van genezen en werken  5. ik luister naar mijn lichaam en innerlijke stem en spreek mijn waarheid
 6. denken als instument van de ziel. dit geeft veel rust  6. mijn hart en gevoel staan centraal in al mijn handelen
 7. geeft kracht te kiezen voor hoger bewustzijn  7. helpt ondermijnende energieën in jezelf los te koppelen en je directe creërende kracht te gebruiken
 8. vanuit eigen overtuiging leven zonder oordeel van anderen  8. vanuit mijn voelend bewustzijn verbind ik mij met wie wij zijn en al wat leeft om ons heen
 9. verruimt het denken, vrij in handelen vanuit hart, loslaten  9. Brengt ons dichter bij onszelf, we zijn niet meer zo kwetsbaar voor invloeden van buitenaf
10. dieper niveau contact met kinderen, vreugde-eenvoud-liefde 10. helpt je om je zielepad te lopen omdat het je een verhoogd bewustzijn geeft wat je zielepad is
11. stopt zoektocht naar heelheid door focus op partnerkeuze 11. ben je niet herkend in je fijnstoffelijke vermogens? Integreert bewustzijnsstukken in het fysieke lichaam ruis los
12. Alles komt nu samen, vertrouwen op het leven 12. Meesterschap, ervaar dat je veilig bent, waar je ook gaat, in diepe verbinding met jouw vermogens en daadkracht
   
7e serie: Lichaam (aarden- ziek zijn - helen) en spirituele ontwikkeling 
* Living Grail
8e serie: Eenheid en multidimensionaliteit 
* Living Thirteen
 1. ervaar de eenheid van lichaam en geest door volledig in het lichaam te zijn  1.
 2. verbinding morfogenetisch veld, vertrouw op eigen informatie, genieten van intimiteit en seksualiteit  2. 
 3. kwaliteit levensenergie neemt toe, lichaam helen vanuit de geest  3. 
 4. meesterschap en alchemie van het hart  4. 
 5. als de persoonlijkheid zich wil laten gelden, ervaar de waarheid en groter hartsbewustzijn  5. 
 6. doorstroming van het bewustzijn heeft direct werking op fysieke lichaam: levenskracht  6. 
 7. leer het atomaire bewustzijn cellen, lichtkracht heelt op celnivo  7. 
 8. zenuwoverdracht en hersenen: storende prikkels of gedachtepatronen  8. 
 9. reinigt mentale velden en geeft woorden schappingskracht  9. 
10. verstilling, innerlijke stilte,  gevoel en logisch denken vallen volkomen samen, nulpunt 10. 
11. zee van potentie, alles is mogelijk, liefdevolle energie, rust 11. 
12. verinnerlijking, delen gevoelsveld voor manifestatie, hormonen, eenwording op seksueel gebied 12. 
   
 9e serie: Creator van jouw werkelijkheid * Manifesting Miracles  10e serie: Ontwikkel je heldere vermogens en multidimensionaliteit. * Hybrid Children
 1. (her)verbinding met bronbewustzijn en diepere lagen van bewustzijn en weten  1.
 2. eenwording met alle bewustheidslagen. Onafhankelijk van de gedachtenwereld van anderen.  2. 
 3. autonomie, voorbij begrenzingen van opvoeding en maatschappelijke conditioneringen. Versterkt.   3. 
 4. biedt schoon emotioneel veld: oplossen beperkte consulsies uit kindertijd. Versterkt synchroniciteit  4. 
 5. biedt schoon rationeel veld: gevoel en denken komen weer samen. Liefdesveld grondt dieper. Gelukkig voelen  5. 
 6. meer jezelf zijn, realiteit en veiligheid maakt dat binnenwereld leert manifesteren in de buitenwereld  6. 
 7. erkenning voor jezelf, geeft grenzen, balans. Pure veld van Zijn. Hier en nu in vrede  7. 
 8. herprogrammering auton. zenuwstelsel, hormoonstelsel > meer balans & rust in innerlijke waarheid  8. 
 9. creatieve stroom & pure joy om te scheppen i.c.m. innerlijke kindoorbij ego. Verankert talenten, geeft        zelfbewustzijn over wat je kunt en niet kunt. Overleven wordt nieuw leven en creativiteit.  9. 
10. focus, intentie en daadkracht vanuit zacht liefdesveld. Gelijkwaardigheid en co-creatie 10. 
11. grondend + quantum: lichthologrammen, thelepathie, communicatie multidimensionele delen. 11. 
12. groter bereik andere zelven, sterrenfamilies en universele velden. Veld van eenheid 12. 
   
12e serie: Animal Healing  
 1.  
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 9.   
10.   
11.   
12.   

 


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies