Pathara-ma 23
Pathara-ma 23

  Bij Pathara-Ma 23 gaat de energie opnieuw krachtiger stromen in ons lichaam, zodat devuurenergie verder geactiveerd wordt in het lichaam, die de lagere mentale en emotioneleenergie nog weer diep...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

 

Bij Pathara-Ma 23 gaat de energie opnieuw krachtiger stromen in ons lichaam, zodat devuurenergie verder geactiveerd wordt in het lichaam, die de lagere mentale en emotioneleenergie nog weer diepgaander opruimt. Beide hersenhelften komen in balans en weworden niet meer sterker aangestuurd door hetzij het vrouwelijke, hetzij het mannelijke.Pathara-Ma 23 gaat over twee belangrijke facetten. Het ene betreft het fysieke lichaam, hetandere de creatie of manifestatiekracht. Nu we wat betreft de lagere mentale velden enemoties op neutraler terrein komen, hebben we nog wel te maken met de manifestatie vandie gedachtes en gevoelens in het fysieke lichaam. Pathara-Ma 23 confronteert ons met degebieden waar we niet liefdevol zijn naar ons lichaam en tot in de diepste manifestatie inde botstructuren begint de energie in beweging te komen. Tegelijkertijd helpt Pathara-Ma23 ons van ons lichaam te houden en helemaal lichaam te zijn, met alle vormen vangenieten die dat met zich mee brengt. Pathara-Ma 23 verbindt de lijn hart-stuitje, zodat weons diepgaand veilig en geaard voelen in onszelf en brengt de vuurenergie zo diepgaand inhet lichaam, dat alle energie die niet-Ik is, eruit geblazen wordt, van de klieren tot in debotstructuren. Het richt al onze energie naar binnen, zodat we meer en meer vrij wordenvan externe beïnvloeding.Pathara-Ma 23 geeft bescherming zodat we niet meer uit ons eigen trillingsveld gaan,(bescherming werkt niet anders dan beter aarden en meer in je kracht zijn) ook bij kinderen16die vanuit de sterren waar zij vandaan komen, een heel eigen veld van informatiemeebrengen. Pathara-Ma 23 ondersteunt dat zij deze informatie zo vanuit het hart kunnengeven, dat ze ook gehoord worden en niet bedreigend zijn voor hun omgeving.Pathara-Ma 23 activeert de vuurenergie in ons lichaam waarmee we gedachtes kunnenmanifesteren en geeft ons een leertraject om ons fijner af te stemmen op de blauwdruk enonze energie te verfijnen, waardoor wij beter voelen en ervaren wat ons hoogste creatiedoel is.

Ik Ben mijn lichaam, ik aanvaard dat ik mijn lichaam creëer tot in elke cel.Ik besef dat mijn vrije wil en Goddelijke wil samenvallen en een doel dienen.’