Pathara-ma 21
Pathara-ma 21

  Bij Pathara-Ma 21 en de volgende nummers, komt een steeds nauwere relatie tussen deblauwdruk die we vanuit het Hoger Zelf gecreëerd hebben op een gebied waar onsdagbewustzijn (nog) geen toegang ...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

 

Bij Pathara-Ma 21 en de volgende nummers, komt een steeds nauwere relatie tussen deblauwdruk die we vanuit het Hoger Zelf gecreëerd hebben op een gebied waar onsdagbewustzijn (nog) geen toegang toe heeft, en het creatieproces in 3D. We kunnensteeds meer zijn wie we werkelijk of oorspronkelijk zijn.Bij de vorige dozen Healing Arts werd steeds gewerkt aan het opruimen van karmischebelasting en creatieprocessen uit het verleden, inclusief al onze eerder aarde incarnaties.Bij P21 worden ook de kosmische creaties schoon gemaakt. Een mens heeft een bestaanop aarde maar zijn invloed reikt tot ver in de kosmos en ook daar zijn creaties opblauwdrukniveau die niet meer aansluiten bij de huidige mogelijkheden. We spreken overkosmische velden en oude creatie templates die gemaakt zijn voor aarde, kosmos en derelatie daartussen. Een mens die zijn kosmische templates schoonmaakt, koppelt zich losvan controlerende beïnvloeding door buitenaardsen en andere astrale energieën die deontwikkeling van een veld van liefde op aarde willen tegenhouden. Het zet de mens vrij engeeft hem de mogelijkheid de paradijselijke staat op aarde te herstellen of te ‘wandelenmet God’. En het geeft mensen ook de vrijheid om imperfecte creaties terug te geven aande kosmos.Pathara-Ma 21 genereert een intensief schoonmaakproces op cellulair en subatomairniveau. Dit kan vrij intensief aanvoelen en vraagt rust en goed naar de behoeften van hetlichaam luisteren. De gebieden in het lichaam zoals de botten, waar de oudsteenergetische informatie is opgeslagen, kunnen worden aangepakt. Dit kan tijdelijke pijngeven in bepaalde botten. Ook worden bijvoorbeeld de pijnappelklier en andere organen‘gescand’ door Pathara-Ma 21 en worden gebieden met lagere frequentie aangeraakt. Hetbrengt trauma’s naar boven die zich door herhaling hebben vastgezet in het celgeheugenen daarmee onderdeel geworden zijn van onze waarneming van de werkelijkheid. Wehebben levens lang imperfectie gecreëerd en worden nu geholpen terug te gaan naar deoorspronkelijke creatie van eenheid en perfectie.Pathara-Ma 21 werkt door op het gevoel van eenheid tussen mensen, gelijksoortigeenergieën gaan elkaar sterker aantrekken en relaties worden makkelijker, omdat mensensteeds beter de ander kunnen zien in wie hij werkelijk is.

Ik maak aanspraak op de Wet van Vergeving en geef mijn imperfectecreaties uit verleden en heden terug aan de kosmos en cre‘er perfectie vanuitallesomvattende liefde.