Pathara-ma 20
Pathara-ma 20

  Pathara-Ma 20 is een remedie die een directe innerlijke rust geeft en het gevoel van thuiskomen geeft in wie je bent en de weg die je bewandelt. Dit gevoel is een gevolg van liefdevoor wie je be...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

 

Pathara-Ma 20 is een remedie die een directe innerlijke rust geeft en het gevoel van thuiskomen geeft in wie je bent en de weg die je bewandelt. Dit gevoel is een gevolg van liefdevoor wie je bent en acceptatie van wie je bent. Je bent continu in verbinding met hetvoelend bewustzijn van het hart of van je buik. Dat houdt je bij jezelf en je innerlijkewaarheid. Dat is levende stilte, rust en activiteit tegelijkertijd. De persoon die dat ervaart bijzichzelf, weet ook wat een tijdloos NU is, je bent in verbinding met je Bron. Daar is geenbeperkende energie vanuit de ziel of de persoonlijkheid die vaak bepaald wordt doorbeperkende ervaringen vanuit het verleden.Wij durven steeds beter op de eigen waarheid te vertrouwen. Het onderscheidendvermogen van het bewustzijn is het voelend vermogen in het fysieke lichaam. Het voelendvermogen, de energie van het hart, ankert de waarheid van het bewustzijn. Dus hetbewustzijn weet wat waar is in verbinding met het voelend vermogen in het fysiekelichaam. Het is heel belangrijk dat we beseffen dat dat de enige vorm van waarheid is waarwe werkelijk op kunnen bouwen. Deze waarheid is tevens onze bescherming tegeninformatie van buiten vanuit de media en vanuit astrale lagen. Het daadwerkelijk voelendaanwezig zijn in het fysieke lichaam, is tevens de beste energetische bescherming die wijmensen kunnen hebben.Pathara-Ma 20 brengt in ons bewustzijn dat we alles wat om ons heen is, creëren. Omdatons bewustzijn steeds meer in overeenstemming gaat trillen met het hogere veld vanliefdevol bewustzijn, creëren wij in overeenstemming daarmee een liefdevolle omgeving.Zodra dat veld van liefdevol bewustzijn groter en omvangrijker begint te worden omdatmeer mensen zo resoneren, brengt dit een omslagpunt teweeg. Dan gaan ook mensen meteen minder ontwikkeld bewustzijn op dit veld van liefde resoneren. Vrede, liefde en vrijheidgelden voor ieder mens zowel als basaal verlangen als uiteindelijk doel.Als een kritische massa bereikt is, gaat iedereen simpelweg vanuit het hart leven. Dat istevens de manifestatie van de overgang van 3D naar 5D bewustzijn. Het grappige is datintuïtie en liefde dan vanzelfsprekend de nieuwe maatstaf zullen zijn in plaats vanwetenschap en ratio.Pathara-Ma 20 werkt alleen bij mensen die de vorige remedies en het materiaal dat dat injezelf aanraakt, werkelijk geïntegreerd hebben.

Ik accepteer dat ik liefde ben. Ik accepteer dat mijn lichaam, mijn denken,mijn voelen, een manifestatie zijn van mijn creërende Zelf’.