Pathara-ma 19
Pathara-ma 19

Waar bij Pathara-Ma 18 vaste denk- en gewoontepatronen los getrild worden, werktPathara-Ma 19 aan het loslaten van vaste ordenende principes als orde, regelmaat, regelsen wetten. Regels en wetten z...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

Waar bij Pathara-Ma 18 vaste denk- en gewoontepatronen los getrild worden, werktPathara-Ma 19 aan het loslaten van vaste ordenende principes als orde, regelmaat, regelsen wetten. Regels en wetten zijn uiterlijke grenzen om bepaalde driftmatige energieën inbedwang te houden.Waar de persoonlijkheid het voor het zegen heeft, is het inderdaad goed dat er regels enwetten zijn zodat we een ander geen schade toe kunnen brengen vanuit driftmatig ofinstinctmatig handelen. Helaas leiden bepaalde door ouders gehanteerde principes ertoedat kinderen ook gezonde driftmatige energie in zichzelf gaan onderdrukken. Deze energieis niet anders dan pure levenskracht en pure levensenergie. De Pathara-Ma serie brengtbewustzijn in al ons handelen en vergroot het veld van liefde zodanig dat depersoonlijkheid begint op te lossen. Binnen dat veld zijn driften niet langer gebaseerd opego verlangens, maar keren terug tot puur levensplezier en vreugde. Daar ondersteuntPathara-Ma 19 in.Tegelijkertijd met het loslaten van regels en principes, helpt Pathara-Ma 19 ons dat we hetordenende lineaire denkvermogen van de ratio loslaten en vanuit ons hart gaan vertrouwenop andere ordenende principes. De kosmos heeft een inherent ordenend principe datgebaseerd is op wiskundige principes die niet lineair zijn zoals de Fibonacci reeks ofmuzikale verhoudingen. Het loslaten van de ratio opent ook het vermogen om in meerdererealiteiten tegelijkertijd te denken, een vermogen van de rechterhersenhelft. Dan snappenwe opeens hoe wij als multidimensionaal wezen op meerder plekken op aarde tegelijkertijdaan het werk kunnen zijn en ook in de kosmos of op andere planeten onze bijdrageleveren. Vraag het de kinderen. Zij zijn met de Pokemon serie en vele andere tv seriesgewend aan telepathie en teleporteren.

’Ik maak mijzelf vrij van regels en wetten en cre‘er een nieuwe wereldvanuit kristal helder voelend denken.’