Pathara-ma 17
Pathara-ma 17

  Pathara-Ma 17 brengt ons weer in afstemming en eenheid met de Bron. De afscheidinggaat terug tot het moment van scheiding vanuit de eenheid: eigenlijk het moment waaropde ziel is ontstaan en een...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

 

Pathara-Ma 17 brengt ons weer in afstemming en eenheid met de Bron. De afscheidinggaat terug tot het moment van scheiding vanuit de eenheid: eigenlijk het moment waaropde ziel is ontstaan en een eigen weg van lering in de sferen en in incarnaties is gegaan. Inde eenheid was er alleen eenheid, maar zonder onderscheidingsvermogen of bewustzijnover de eigen kwaliteit. De weg die onze ziel is gegaan, heeft ons geleerd dat we anderszijn dan anderen en hoe meer we onze uniekheid omarmen en onze eigen trilling lerenkennen en toestaan dat we uniek zijn, hoe meer we onszelf weer in eenheid ervaren.De kwantumenergie die van ieder levend wezen de trilling kan bepalen, leert ons veel overde uniciteit van ieder atoom, iedere cel, van ieder orgaan en van ieder mens.Pathara-Ma 17 confronteert ons met de mate waarin wij in ons hart gericht zijn op de anderen naar de gevoelens en woorden van de ander luisteren in plaats van het Zelf alsuitgangspunt te nemen. En waar we het hart onderdrukken. In het veld van bewustzijn vande Pathara-Ma serie gaat het over authenticiteit en geaardheid in het Zelf. Het hart is hetcentrum van de innerlijke waarheid. Pathara-Ma 17 opent de verbinding tussen hart en keelwaardoor wij informatie vrij uit kunnen spreken, ook informatie die al heel lang onderdruktis geweest door vele omstandigheden. Als je spreekt vanuit het hart hoef je nooit bang tezijn om de ander daarmee te kwetsen omdat het hart vanuit verbinding met de eenheidspreekt en zonder ego.De omgeving van kinderen moet klaar zijn voor de informatie die kinderen vanuit hun hartspreken met Pathara-Ma 17 als ondersteuning. Anders wordt de omgeving zo in het egogeraakt dat kinderen denken dat de heftigheid van de reactie iets over hen zegt. Terwijl hetalleen iets zegt over de ontkenning van de omgeving die de eigen waarheid zo lang heeftonderdrukt.

‘Ik spreek mijn waarheid vrij en vanuit liefde. Ik zie hoe alles in de kosmossamenhangt en mijn trilling daar EN hier is. Ik Ben een spil van verandering.’