Pathara-ma 16
Pathara-ma 16

  Bij Pathara-Ma 16 komt vooral naar boven dat bij deze remedie alle vormen enverbindingen in het lichaam hersteld worden.De fysieke organen kunnen op grond van verminderde energetische doorstromi...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

 

Bij Pathara-Ma 16 komt vooral naar boven dat bij deze remedie alle vormen enverbindingen in het lichaam hersteld worden.De fysieke organen kunnen op grond van verminderde energetische doorstroming hunvitaliteit verliezen en ook hun functionaliteit. Pathara-Ma 16 herstelt de organenenergetisch naar hun oorspronkelijke vorm, de lichtstructuren worden hersteld. Dit heefteen directe fysieke doorwerking. Dan kan de lever bijvoorbeeld veel makkelijker toxischestoffen afvoeren en de milt lichtenergie opnemen. Het hele lichaam begint van top tot teendoor te stromen omdat de lichtlijnen in en om het lichaam worden hersteld. Ook deachterkant van het lichaam wordt ingenomen door het zelf.Pathara-Ma 16 leidt ons om de keuze te maken om de goddelijke energie ook in deonderste chakra’s te activeren. Wij zijn degenen die dan beamen dat ook onze onderstechakra’s bronnen van levensplezier en vitaliteit zijn. Ons eerste chakra genereert liefdenaar wie wij werkelijk zijn en vervult ons met diepe dankbaarheid, vuur en enthousiasmevoor het gegeven van mens te zijn op aarde.Pathara-Ma 16 confronteert ons met de niet-liefde in ons hart en helpt ons deze los telaten. Deze Pathara-Ma brengt ons ook in verbinding met het Zero Point Field, hetenergieveld van nulpuntsenergie of oneindige mogelijkheden. Dat kan in eerste instantieeen angst genereren van oneindigheid en de weg kwijt raken. Of de angst in jezelfoproepen van doodgaan. Nummer 16 kan deze angst ook versterken als dit al een themavoor je is. Maar Pathara-Ma 16 helpt je om totaal in je hart te zijn en dat als een veiligethuishaven te ervaren. Het hart kan omgaan met het veld van nulpuntsenergie en komt juisttot rust en bij het eigen weten in deze energie. Dit helpt je jezelf weer te voelen wat je hiereigenlijk komt doen op aarde. Je laat veel gemakkelijker de dingen los die niet meer bij jehoren en gaat dingen doen die helemaal bij je passen.Veel kinderen doen dit al of kunnen niet anders, maar hebben het moeilijk omdat ze danbijvoorbeeld hun school niet af willen maken omdat de school niet aansluit bij het eigenniveau van denken. Voor kinderen en pubers is Pathara-Ma 16 een hulp om hun eigen padte gaan en ook ouders daarin vertrouwen te geven.

Ik voel en ervaar het scheppende vuur van mijn eerste en tweede chakra.Ik geniet, ik stroom, mijn hart is mijn bron. Ik Ben een scheppend mens.’