Pathara-ma 15
Pathara-ma 15

  Pathara-Ma 15 opent de innerlijke stilte in onszelf. De innerlijke stilte is een gevolg van eenmeer en meer aangesloten zijn op het Zelf. Bij Pathara-Ma 15 lost het mentale deel van depersoonlij...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

 

Pathara-Ma 15 opent de innerlijke stilte in onszelf. De innerlijke stilte is een gevolg van eenmeer en meer aangesloten zijn op het Zelf. Bij Pathara-Ma 15 lost het mentale deel van depersoonlijkheid, ons lager denken of lager mentaal, op. Dat betekent dat bijvoorbeeld deluide stem waarmee wij anderen oordelen, oplost en in het niets verdwijnt. Daarmeeverdwijnen ook opgelegde beelden van godsdienst en andere systemen van denken uitons energieveld.Mensen die nog vastzitten in deze systemen worden uiteraard geconfronteerd hiermee metPathara-Ma 15 en deze genereert omstandigheden waarin de innerlijke energie aanzet totautonomie en eigenheid.Pathara-Ma 15 ondersteunt ons om een onafhankelijk, vrij mens te worden die de innerlijkewaarheid voelt en zichzelf is, stevig geaard in de eigen waarheid. Pathara-Ma 15 helpt onsook expliciet om ons gevoel kristalhelder en duidelijk te verwoorden.11Omdat noch het emotionele, noch het mentale deel van de persoonlijkheid meer in onsresoneert, zijn we veel beter in staat om gebeurtenissen objectief te ervaren en ervaringente beleven als mogelijkheden voor inzicht en wijsheid. Vanuit objectiviteit en in verbindingmet het hart, maken we de weg vrij voor vrede. Ons denken wordt aangestuurd door hetHoger Zelf dat altijd gericht is op eenheid in verbinding. De energie van onze essentiestraalt door ons heen naar iedereen om ons heen. Deze energie initieert bij ons ook eenverantwoordelijkheid voor het grote geheel (van land, werelddeel, aarde, zonnestelsel,galactisch stelsel, universum) en maakt ons dienstbaar aan dat grote geheel. De ervaringdat we multidimensionele wezens zijn, is een doorleefde werkelijkheid die voor velen hetzijwaarnemingen door de dimensies heen genereert, hetzij ervaringen.De hogere energie van Pathara-Ma 15 zet aan tot de hoogste vorm van creatiekracht.Dit betekent dat wij kunnen samenwerken met de creatieve krachten (zoals hogeengelenordes) op een gelijkwaardige manier.Op lichamelijk vlak betekent dit dat we ervaren hoe de Goddelijke energie in het lichaamextase oproept en dat we op een diepere laag in onszelf beseffen dat het lichaam heilig isofwel dat het goddelijke zich uitdrukt in de materie. En dat wij mensen aangesprokenworden om het hier op aarde goddelijk mooi te maken.

‘Ik ben rust, in mij is stilte, ik ben mezelf. In mij zindert een fijne energie diemijn hart raakt, mijn levensenergie voedt. Ik Ben vrede.’