Pathara-ma 14
Pathara-ma 14

  Nummer 14 gaat over het herstellen van de eenheid in onszelf door herverbinding vanonszelf met de kosmos op cellulair niveau. We kunnen ons alleen realiseren wat datinhoudt als we ons voorstelli...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

 

Nummer 14 gaat over het herstellen van de eenheid in onszelf door herverbinding vanonszelf met de kosmos op cellulair niveau. We kunnen ons alleen realiseren wat datinhoudt als we ons voorstellingsvermogen gebruiken of onze directe lichamelijke ervaringmet Pathara-Ma 14. Wij zijn met oneindig veel lichtlijnen verbonden in de kosmos. Door deervaring van afgescheidenheid, kwam de nadruk gedurende vele levens op depersoonlijkheid te liggen en zijn we informatie buiten onszelf gaan zoeken in plaats van inonszelf.Pathara-Ma 14 herstelt de informatiestructuur in de kosmos en de lichtstructuur tot in onzecellen. Licht is informatie en een bepaalde luchttrilling genereert bepaald bewustzijn. Dezespecifieke lichtinformatie gaat over eenheid en heelheid. Eenheid is geen idee (meer),maar een directe ervaring in het lichaam. Die ervaring is zacht en liefdevol. In de cellenontvangen we de lichtinformatie van de kosmos en iedere cel wordt opgevuld met ditkosmische licht en deze kosmische energie. Het opgevuld zijn van de cellen geeft eengevoel van spinnende tevredenheid, extase, een onderbuik die gevuld is met vol stromendleven en een grote (blije) verwondering over de schoonheid van ieder schepsel.Pathara-Ma 14 herstelt het vermogen om het gevoel woorden te geven via de logica en hetassociatieve vermogen van de rechterhersenhelft. De rechterhersenhelft is in staat om inmeerdere levels te denken, multidimensioneel te denken en het grotere plan te zien en detoekomst naar het verleden kan plaatsen en andersom, dwars door tijdlevels heen.Pathara-Ma 14 activeert dit vermogen bij mensen die nog niet gewend zijn zo te denken engeeft jongeren en kinderen erkenning voor wie zij zijn en hoe zij denken.Pathara-Ma 14 geeft ons ook de energie en het verlangen, nu we ons van binnen heelvoelen, deze heelheid ook buiten onszelf te genereren. Door een daadwerkelijke ervaringvan verbinding met alles om ons heen, voelen en gedragen we ons vanuitverantwoordelijkheid voor onze omgeving. We erkennen de goddelijke essentie als eengeheel.

‘Ik voel en erken dat ik het kosmische licht tot in mijn cellen ervaar.Eenheid is een doorvoelde waarheid voor mij met alles om mij heen, op aarde en in dekosmos.’