Pathara-ma 13
Pathara-ma 13

Pathara-Ma 13 en ook de volgende nummers maakt dat het hart de centrale verwerker engenerator van informatie is. Dit is bij de serie Pathara-Ma I in gang gezet, maar krijgt hiermeer bodem op een vi...

€ 18,50
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

Pathara-Ma 13 en ook de volgende nummers maakt dat het hart de centrale verwerker engenerator van informatie is. Dit is bij de serie Pathara-Ma I in gang gezet, maar krijgt hiermeer bodem op een vijfledige manier:- Vanuit het hart gaat het lichaam meer en meer doorstromen. Dus de energie van hetHoger Zelf, daar waar wij Goddelijk zijn, krijgt meer en meer plek in het fysieke lichaam ende energie van de persoonlijkheid of van het ego dat ons vele, vele levens gediend heeftals overlevingsmechanisme en verdedigingsmechanisme, wordt opgeruimd. Depersoonlijkheid heeft het nodig om te oordelen om zichzelf een plek te geven. Het hart heftdat niet nodig. Dat maakt ons hart(elijker) en transparanter, we hebben minder teverdedigen of te verbergen.- Pathara-Ma 13 aardt ons omdat we met onze eigen energie diep doorstromen in het helelichaam omdat we ons in onszelf veilig voelen en niets meer van onszelf te onderdrukkenhebben. Alles mag er zijn en voor ieder aspect van onszelf, voelen we liefde. Dan isaarding een vanzelfsprekend gevolg. De liefde genereert een diepe vreugde in onszelf.- Vanuit de liefde voor onszelf kunnen we ook een verbinding aangaan met dat wat om onsheen is. Andere mensen, dieren, planten, stenen, de aarde en de kosmos.We voelen ons meer in eenheid met onszelf en met de omgeving- Onze werkelijkheid wordt groter. Eenheid met de kosmos, houdt in dat we dewerkelijkheid van de 3D makkelijker los laten en open staan voor ‘andere’ waarheden of deeenheid in alles herkennen, zowel in andere godsdiensten, in andere culturen en anderepolitieke visies. We gaan ervaren dat deze manier van kijken tevens eenheidsbelevingoproept in de ander, omdat je niets meer afwijst in de ander en luistert vanuit het hart. Eenvoorwaarde voor wereldvrede.- Eenheid met de kosmos houdt ook in dat we vrij kunnen reizen om de informatie die inandere delen van de kosmos aanwezig is (het Akasha veld, parallelle incarnaties in anderesterrensystemen) op te halen en te downloaden in de lichtenergetische informatiegeïntegreerd in dit fysieke lichaam. Ook het downloaden gebeurt vanuit de energie van hethart, omdat het hart holografisch ‘denkt’ en werkt.Voor kinderen van deze tijd is Pathara-Ma 13 een geweldige ondersteuning. Voor hen issterreninformatie, tijdpoorten en andere werkelijkheden deel van hun informatiesysteem.Met Pathara-Ma 13 ervaren ze dat wat zij denken waar is, zelfs als de volwassenen omhen heen (die nog wat vaster zitten in 3D denken) dit ontkennen.10Tegelijkertijd helpt Pathara-Ma 13 natuurlijk ook de volwassenen om hunervaringswerkelijkheid uit te breiden.

‘Ik ben geaard, ik ben in het NU en alles in mij stroomt. Ik Ben een metmezelf en ervaar eenheid met alles om mij heen.’