Kernwoorden-Liquid-Light-Frequencies

Series en het doorwerken van een serie flesjes

Er zijn Healing Arts 11 series. Iedere serie bestaat uit 12 flesje met een specifieke lichtfrequentie. De series zijn logisch opgebouwd (wat betreft bewustzijnsontwikkeling), en begint bij Aurora.
Je kunt de series het beste een voor een doorwerken maar je kunt ook een serie kiezen die resoneert. Je zou de series kunnen zien als thema's welke zijn uitgewerkt in 12 stappen (ofwel 12 flesjes). 
Iedere stap is een unieke frequentie. 
Als je een serie doorwerkt, kunnen de unieke frequenties blokkades helen en integreren in je lichtlichamen. Je start met het eerste fleje, deze neem je 2 tot 3 weken in (of gebruik je intuïtief) en vervolgens ga je door naar het tweede flesjes. Door deze ervaring en verinnerlijking leer je de frequenties het beste kennen.

Tip:
Bij iedere serie vind je naast het woord omschrijving, het woord BIJLAGE. Daar vind het het boek van de serie. Hierin kun je de korte- en lange omschrijvingen lezen van de 12 frequenties. Ook vind je hier alle achtergrondinformatie. Dit PDF bestand kun je ook printen als naslagwerk.
 

Wat ondersteunt jou NU het beste?

THEMA NAAM SERIE
   Jezelf zijn - basisserie -   * AURORA
   Transformatie naar de vijfde dimensie  * TRANSLUCA
   Losmaken van kaders en verwachtingen  * CHRYSTAEL
   Vrouwzijn en seksualiteit  * ALCHEMAMA 1   -  flesje  1-12        
 UITLOPEND   Kracht en afstemming van vrouwelijke kwaliteiten  * ALCHEMAMA 2 - flesje 13-24
   Leef je volledige potentieel, integreren vrouwelijke en mannelijke delen  * PATHARA-MA
   Verbinding met het lichaam en spirituele ontwikkeling  * LIVING GRAIL
   Eenheid en multidimensionaliteit (overstijgen dualiteit)  * LIVING THIRTEEN
   Creator van jouw werkelijkheid   * MANIFESTING MIRACLES
Ontwikkel je heldere vermogens, gevoeligheid en verhoog je liefdestrilling  * HYBRID CHILDREN
  Healing van dieren en verhouding mens-dier  * ANIMAL HEALING
  Groei versneld in bewustzijn én breng jouw bijzondere kwaliteiten up tot speed!  * TRANSCEND
  
 
Het kiezen van een los flesje - onderstaand een korte beschrijving. Je kunt doorklikken voor de volledige omschrijving.

AURORA - Jezelf zijn

TRANSLUCA - Transformatie naar 5e Dimensie

  1. rood, eigenwaarde. Ondersteuning bij stress eten en eetproblematiek. Geeft zelfvertrouwen. Schept creatiekracht als je bent vastgelopen, teleurgesteld of gefrustreerd.   1. Aard de wil. Aard je diep in de aarde tot in de 5e D. Geeft rust & kalmte in crisissen, zuiver om te gaan met wilskracht (spirituele macht), materie en gehecht aan lijden.
  2. oranje, reinigen emoties.  Bedding, kracht en vertrouwen voor creatie   2. Vastzitten aan vorige levens. Loslaten plichtsgevoel. Verantwoordelijkheid: juist denken, spreken en handelen. Opruimen-loslaten vorige levens. Klaar voor informatie uit Hogere Dimensies?
  3. geel, reinigen mentale veld. Luisteren naar innerlijk weten geeft ontspanning   3. Trauma en karma verwerken. Om trauma te verwerken zonder beschadiging. Bij angst om te voelen. Heling lichamelijke kwalen vanuit karma. Immens gevoel van liefde en binding in vrijheid!
  4. groen/roze, liefde.Opent je hart. Geeft ruimte om te Zijn. Compassie: liefde voor jezelf en de ander. Vreugde voor het leven. Bij fysieke hartproblemen en liefdesverdriet.   4. Pijn uit vorige levens. Lost incarnatie-pijn. Brengt bewustwording over ervaringen uit vorige levens en ruimt schuldgevoelens op. Lendenwervels, pijnappelklier: planetaire oorsprong. 
  5. lichtblauw, communicatie.Vrij durven spreken, vanuit je hart. Leren uitspreken van het onbesprokene. Het maakt je denken vrij. Voor kinderen die niet luisteren. Keel-, zang-, spreek- en adem problemen.   5. Rust in het denken. ntvouwt eerlijkheid en transparantie. Loslaten van oude manieren en overtuigingen. Rechtvaardigheid. Rust in denken, transcendent- en eenheidsgevoel.
  6. indigo, waarnemen. Inzicht in de diepere betekenis van de situatie. Opent het 3e oog: je gaat helderder zien en weten. Kinderen leren weer te vertrouwen op hun innerlijke weten.   6. Loslaten angst zonder angst. Kennis integratie zonder dat het botst met angst uit vorige levens voor verborgen kennis. Herstelt het contact met je gevoel. Eenheidsbewustzijn.
  7. paars, geestelijke vermogens. Opent de kruinchakra, geeft keuzevrijheid. Met meer informatie is het makkelijker een keuze te maken die echt bij je past c.q. dat wat van je verwacht wordt.   7. Loslaten van beredeneren. Voelen; loslaten denken, eigen gevoel leren voelen. Brengt je helemaal naar binnen, opent creativiteit en spreken vanuit hart. OVW liefde voor zelf - anderen,
  8. hout, wijsheid. Innerlijk Weten, 'wat is de bedoeling': zielenopdracht. HELDERHEID bij dementie en jongeren bij schoolkeuze en kwaliteiten. Meditatieve, totale ontspanning.   8. Naar binnen keren. Meesterschap: luisteren hart - zeggenschap denken (angsten-behoeftes), loskomen materie, verbinding hogere dimensies.
  9. Zilver, heilig water. Vanuit hogere zelf, 3e oog, kijken naar wat jou blokkeert in jouw missie. Geeft jongeren zicht op valkuilen, vastlopen, verborgen talenten en passie.   9. Handelen vanuit de geest. Meesterschap: luisteren hart - zeggenschap denken (angsten-behoeftes), loskomen materie, verbinding hogere dimensies.
10. Lila, heilige weten. Reset van zonnevlecht bij eetproblemen of als voeding wordt gebruikt als emotionele opvulling. Voor baby's / kinderen met spijsverteringsklachten. 10. Analyse vorige levens. Het koninkrijk, angst om talent te laten zien, realiseren wat je wenst, reïncarnaties, tijdreizen, multidimensionaal, verbinding universum.
11. Goud, heelheid. Werkt op kruinchakra. Bij Fysieke verkramping van zenuwen/wervelkolom. Geeft ontspanning, in het hier en nu zijn en veilig voelen in het lichaam. 11. Herinnering creatieve kracht. Innerlijke weten: helder zien en helder voelen. Herken wat door jezelf gecreëerd is en wat niet. loslaten vreemde energieën.
12. Violet, de Christus energie. Overstijg je ego, genees jezelf en je relaties. Voor ouder-kind. Toepassen eigen wijsheid. ZET AAN! tot beweging om gezond te worden. Openstaan voor 3D+ info. 12. Transcendentie van het materiele in licht. Transformeren, het Al, Oerbron, inspiratie, afstemmen. Bij mediteren opent het je voor je eigen toekomst. Moeiteloosheid.
   

CHRYSTAEL -  Losmaken van kaders en verwachtingen

ALCHEMAMA 1 -  Vrouwzijn en seksualiteit

  1. doorbraak van het Zelf   1.  loslaten oude pijn van het vrouwelijke
  2. nieuwe balans vrouwelijk- mannelijk   2.  Zijn wie je bent, spreken van binnenuit
  3. Ik Ben een stralend Lichtwezen   3.  herstel vrouwelijk, intuïtief weten
  4. zuiverheid van binnen naar buiten   4. het hele leven als éen hart energie
  5. pionier   5. herstel van vrouwelijke kracht
  6. pulserende energie van het innerlijke oog   6. eenheid mannelijke-vrouwelijke energie
  7. totaal in je lichtwezen zijn   7. Ik Ben als galactisch bewustzijn
  8. blauwdruk/ Akasha   8. vol spectrum van vrouwelijke energie
  9. vrouwelijke energie   9. activatie cel bewustzijn
 10. dienaar 10. transparantie van alle emoties
11.  totaal onthechten  11. integratie nieuwe energie in het fysieke
12. onvoorwaardelijke Liefde  12. aarding goddelijke in het fysieke
   

ALCHEMAMA 2 -  Kracht & afstemming van vrouwzijn

PATHARMA-MA -  Leef je volledige potentieel

 1. creativiteit en verbinding  1. opent de totale haralijn (zielsinformatie), activeert daadkracht, zelfstandigheid en vreugde
 2. evenwicht in relaties  2. herstelt de creërende kracht van de hara, brengt inspriratie en een vrij verlangen
 3. afstemmen op zielenwezen  3. de persoonlijkheid wordt één met het hart en ik vertrouw mijn levensstroom 
 4. heelheid en verbondenheid met begeleiders  4. ik volg mijn hart en dat geeft mij rust en een voelend weten
 5. afstemming zintuigen, nwe manier van genezen en werken  5. ik luister naar mijn lichaam en innerlijke stem en spreek mijn waarheid
 6. denken als instument van de ziel. dit geeft veel rust  6. mijn hart en gevoel staan centraal in al mijn handelen
 7. geeft kracht te kiezen voor hoger bewustzijn  7. helpt ondermijnende energieën in jezelf los te koppelen en je directe creërende kracht te gebruiken
 8. vanuit eigen overtuiging leven zonder oordeel van anderen  8. vanuit mijn voelend bewustzijn verbind ik mij met wie wij zijn en al wat leeft om ons heen
 9. verruimt het denken, vrij in handelen vanuit hart, loslaten  9. Brengt ons dichter bij onszelf, we zijn niet meer zo kwetsbaar voor invloeden van buitenaf
10. dieper niveau contact met kinderen, vreugde-eenvoud-liefde 10. helpt je om je zielepad te lopen omdat het je een verhoogd bewustzijn geeft wat je zielepad is
11. stopt zoektocht naar heelheid door focus op partnerkeuze 11. ben je niet herkend in je fijnstoffelijke vermogens? Integreert bewustzijnsstukken in het fysieke lichaam ruis los
12. Alles komt nu samen, vertrouwen op het leven 12. Meesterschap, ervaar dat je veilig bent, waar je ook gaat, in diepe verbinding met jouw vermogens en daadkracht
   

LIVING GRAIL -  Lichaam (aarden- ziek zijn - helen) en spirituele ontwikkeling

LIVING THIRTEEN -  Eenheid en multidimensionaliteit

 1. ervaar de eenheid van lichaam en geest door volledig in het lichaam te zijn  1.
 2. verbinding morfogenetisch veld, vertrouw op eigen informatie, genieten van intimiteit en seksualiteit  2. 
 3. kwaliteit levensenergie neemt toe, lichaam helen vanuit de geest  3. 
 4. meesterschap en alchemie van het hart  4. 
 5. als de persoonlijkheid zich wil laten gelden, ervaar de waarheid en groter hartsbewustzijn  5. 
 6. doorstroming van het bewustzijn heeft direct werking op fysieke lichaam: levenskracht  6. 
 7. leer het atomaire bewustzijn cellen, lichtkracht heelt op celnivo  7. 
 8. zenuwoverdracht en hersenen: storende prikkels of gedachtepatronen  8. 
 9. reinigt mentale velden en geeft woorden schappingskracht  9. 
10. verstilling, innerlijke stilte,  gevoel en logisch denken vallen volkomen samen, nulpunt 10. 
11. zee van potentie, alles is mogelijk, liefdevolle energie, rust 11. 
12. verinnerlijking, delen gevoelsveld voor manifestatie, hormonen, eenwording op seksueel gebied 12. 
   

MANIFESTING MIRACLES - Creator van jouw werkelijkheid

HYBRID CHILDREN - Ontwikkel je heldere vermogens en multidimensionaliteit

 1. (her)verbinding met bronbewustzijn en diepere lagen van bewustzijn en weten  1. Christ-a-Bell. Meer samenwerken, co-creëren met onze multidim. zelven. DNA activatie voor hogere velden van liefde, licht geo en activatie pijnappel. Harmonie V-M energie.
 2. eenwording met alle bewustheidslagen. Onafhankelijk van de gedachtenwereld van anderen.  2. MARY-BELL-ROSE 
 3. autonomie, voorbij begrenzingen van opvoeding en maatschappelijke conditioneringen. Versterkt.   3. BLUE-BELL Verfijnen zintuiglijke waarneming, verhoogde gevoeligheid, telepathie. Verbinding met kristallen, edelstenen, dieren, water en alle levende wezens,
 4. biedt schoon emotioneel veld: oplossen beperkte consulsies uit kindertijd. Versterkt synchroniciteit  4. HEY-ME Via gevoel en telepathisch te zijn met mensen en dieren op aarde en in andere sterrenstelsels. Reukwaarneming ontwikkelen. Speels en liefdevol.
 5. biedt schoon rationeel veld: gevoel en denken komen weer samen. Liefdesveld grondt dieper. Gelukkig voelen  5. TU-LIPS
 6. meer jezelf zijn, realiteit en veiligheid maakt dat binnenwereld leert manifesteren in de buitenwereld  6. PEONIE
 7. erkenning voor jezelf, geeft grenzen, balans. Pure veld van Zijn. Hier en nu in vrede  7. AA-NA-BELL
 8. herprogrammering auton. zenuwstelsel, hormoonstelsel > meer balans & rust in innerlijke waarheid  8. POPPIE-BELL
 9. creatieve stroom & pure joy om te scheppen i.c.m. innerlijke kindoorbij ego. Verankert talenten, geeft zelfbewustzijn over wat je kunt en niet kunt. Overleven wordt nieuw leven en creativiteit.  9. TO-ME
10. focus, intentie en daadkracht vanuit zacht liefdesveld. Gelijkwaardigheid en co-creatie 10. DAISY-BELL
11. grondend + quantum: lichthologrammen, thelepathie, communicatie multidimensionele delen. 11. HOLY-HOCK
12. groter bereik andere zelven, sterrenfamilies en universele velden. Veld van eenheid 12. BLUE-STAR
   

 ANIMAL HEALING

 1.
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 

 Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies